Wanneer er grote werkvoorraden en achterstanden zijn ontstaan, is het vaak lastig om dit in de lijn weg te werken. Henk heeft vaak te maken gehad met achterstanden, zowel in de lijn als in speciaal daarvoor opgerichte projectteams.

Bij achterstanden worden afdelingen lastiggevallen door afdelingen, klanten, leveranciers etc. die wachten op betalingen diensten etc.
Hierdoor staat de afdeling die te maken heeft met deze achterstanden enorm onder druk, met alle risico’s en gevolgen die daar mee gepaard gaan.

foto1Dit kun je op meerdere manieren aanpakken, het belangrijkst is dat er rust op de afdeling wordt gecreëerd en dat men ongestoord zijn werk kan uitvoeren. Elke verstoring zorgt namelijk voor extra vertraging. Wanneer je bijvoorbeeld één inkoopfactuur separaat het volledige proces laat doorlopen ben je een factor tien meer aan tijd kwijt dan op de normale manier het proces volgen.

De meest succesvolle methode is de werkvoorraad van twee kanten wegwerken. Aan de ene kant de achterstanden isoleren en in een speciale task force wegwerken. En aan de andere kant de lijnorganisatie de nieuwe instroom laten afhandelen en zorgen dat deze geen nieuwe achterstanden meer creëert.