In alle bedrijven komen processen voor, hoe beter en éénduidiger deze zijn georganiseerd, hoe efficiënter het werk gedaan kan worden. In veel organisaties merk je dat de processen niet goed zijn beschreven en of niet bekend zijn op de werkvloer. Er zijn soms te veel overdrachtsmomenten die onnodig werkvoorraden en wachttijden creëren.

foto6Processen kunnen ook onnodig ingewikkeld zijn. Wanneer de vraag gesteld wordt, “waarom werk je zo?”, is het antwoord bijna altijd, “zo deden we het altijd al, of zo heb ik het geleerd”. Henk is met name gespecialiseerd in administratieve processen en over het algemeen zijn ze onnodig complex. Het opnieuw definiëren van processen en werkstromen, schept duidelijkheid en zorgt voor een efficiëntere afhandeling van het proces.